Josef Bečvář

Na závěry po COVID – 19 máme ještě čas…

Jako viceprezident zodpovědný za strategii Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) jsem poslední měsíce přemýšlel, jak aktualizovat Strategii AOBP přijatou na léta 2012–2020. Mým úkolem bylo do konce letošního března předložit nový dokument platný na dalších deset let, do roku 2030. Zatímco v normální situaci by stačilo stávající strategii jenom trochu oprášit, najednou přišel…