Česká armáda Pandur

Aktivní zálohy se osvědčují

Aktivní záloha je v současné době nedílnou součásti ozbrojených sil České republiky, o čemž svědčí i její postavenív Koncepci výstavby ACR do roku 2030, kterou nedávno schválila vláda České republiky. Nerad se vracím příliš do minulosti, přesto mi ale nedá, abych nevzpomenul začátky výstavby jednotek aktivních záloh. První zmínky o jednotkách tohoto typu se začaly objevovat někdy…