Česká armáda Pandur

Koncepce výstavby armády dostává jasné obrysy

S potěšením jsem se dozvěděl z médií, že na včerejším jednání vlády ČR byla schválena Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2030. Ještě víc mě potěšilo, když v úvodním slově současný náčelník generálního štábu arm.gen. Aleš Opata píše, že tento materiál přímo navazuje na koncepci schválenou na konci roku 2015 vládou ČR, která dávala…